Domkirche

Templomok

Dóm

Dóm

Szent Márton plébánatemplom.

Első említése az itt álló kápolnának az 1264-es oklevélben „capella Sancti Martini”.
A mai templom alapítójának és építtetőjének Hans Siebenhirtert tekintjük, aki 1463-tól volt Kismarton zálogura.
1495-ben készült el a főhajó. A négyemeletes, nyeregtetős északi torony a saroktoronnyal 1520-ban, míg a déli torony sosem készült el.
1589-ben a tűzvész pusztította el a főhajót, amelyet 1628-29-ben építette újjá.
1904-ben, amikor a templomot gótikus elemekkel látták el, felújították a kórus boltozatát, a köríves ablakokat csúcsívesre cserélték és üvegfestményekkel látták el.
A presbitérium alatti kripta 1716-ból származik, amikor Matthias Marckhl volt a plébános és egészen 1962-ig itt temették el a püspököket.
A Családi kápolnában található az egykori mellékoltár kép „A győzedelmes Boldogasszony”, amelyet Michael Angelo Unterberger festett 1747-ben.
A templom mellett egykori temető áll. Az ún. „csontházat” 1501-ből 1804-ben szüntették meg.
1952-ben kívülről és belülről is felújították a templomot.
2002-2003-ban Paul Iby püspök a dóm átalakítása mellett döntött.

A Lichtblau-Wagner építésziroda olyan koncepciót talált ki, amely a gót építészettől a jelenkorig ível, anélkül hogy a lenyügöző építészet elvenné a lélegzet erejét.

A modern berendezés Brigitte Kowanz munkáját dícséri.